Příměstské soustředění pro 3. - 5. třídu


Využít této akce mohou děti, které nemají možnost odjet s námi mimo Prahu, nebo i ty děti, které chtějí tančit o prázdninách ještě více a využít volný čas k tanečnímu sebezlepšování, než začnou první lekce podzimních kurzů.

Termín: po 5.8. - čt 8.8. 2024 (každý den 8:30-17:00 hod.) 

Místo: TS Modřany (areál ZŠ Profesora Švejcara, Mráčkova 3090/2 Praha 4 - Modřany)

Cena: 2.800 Kč/os. za všechny 4 dny, případně 900 Kč za každý samostatný den

Bližší popis: Každodenní program od 8:30 hod. ráno do 17 hod. odpoledne, kdy nám děti cestou do práce odevzdáte v tanečním studiu a po práci si je opět vyzvednete. Součástí programu jsou vedené taneční semináře, rozcvičky, practisy, posilování, strečink a další taneční i netaneční vyžití. Stravu si účastníci zařizují sami (v tanečním sále bude možnost využít pro ohřev jídla mikrovlnnou troubu).

S sebou: Taneční oblečení a obuv (i na převlečení), sportovní oblečení a obuv na ven i dovnitř, švihadlo, karimatka, dostatek pití i jídla na svačiny a oběd.

Časový harmonogram:

8:30 - 9:00 příchod dětí

9:00 - 10:00 rozcvička

10:00 - 10:15 pauza

10:15 - 11:45 dopolední seminář

11:45 - 13:00 pauza na oběd

13:00 - 14:30 odpolední seminář

14:30 - 15:00 pauza

15:00 - 16:30 practise + posilování

16:30 - 17:00 strečink

17:00 hod. vyzvedávání dětí (pokud bude dítě odcházet samo, prosíme první den o odevzdání lístečku s touto informací) a možnost individuálních lekcí dle předchozí domluvy s trenérem

 

Přihlášení a uhrazení platby musí být uskutečněno nejpozději do 31.7. 2024. Akce se uskuteční při minimálním počtu 5 účastníků.

Na všechny tancechtivé děti se těšíme na tanečním parketu a přejeme krásné jarní a letní dny! ?

přihlásit