Plán opětovného spouštění provozu

Taneční studio Modřany otevíráme od 11.5. pro volný trénink a individuální lekce, a to za zvýšených hygienických podmínek. Všichni, kterých se to týká, naleznou bližší informace v e-mailu.

Veškeré kurzy pro veřejnost a hromadné vedené tréninky a semináře plánujeme obnovit a zahájit od 25.5., a to ve všech našich sálech. Ohledně začátku kurzů a tréninků budeme ještě rozesílat další potvrzující a informační zprávy.

Brzy se se všemi těšíme na viděnou na tanečním parketu! ?

vedení TŠ StandardKlub Praha